Bếp chiên đơn
Bếp chiên đơn

Giá: Liên hệ

Bếp chiên nhúng cao cấp
Bếp chiên nhúng cao cấp
4,500,000 đ
11%

Giá: 4,000,000 đ

Bếp chiên nhúng đôi
BẾP CHIÊN NHÚNG ĐƠN
BẾP CHIÊN PHẲNG
BẾP CHIÊN PHẲNG

Giá: Liên hệ

Bếp hầm công nghiệp phương gia
Bếp hầm công nghiệp phương gia
6,000,000 đ
17%

Giá: 5,000,000 đ

BẾP HẦM ĐÔI
BẾP HẦM ĐÔI
8,000,000 đ
8%

Giá: 7,350,000 đ

Bếp hầm đôi công nghiệp
Bếp hầm đôi công nghiệp
8,500,000 đ
15%

Giá: 7,200,000 đ

BẾP HẦM ĐƠN
BẾP HẦM ĐƠN
7,000,000 đ
21%

Giá: 5,500,000 đ

BẾP HẦM THẤP
BẾP HẦM THẤP

Giá: Liên hệ

BẾP KHÈ ĐÔI
BẾP KHÈ ĐÔI

Giá: Liên hệ

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN Để hưởng các chương trình khuyến mại của Phương Gia